Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 790886
ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 10:12

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym Lesie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie ogłasza nabór kandydatów na

stanowisko Głównego Księgowego

w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym Lesie

   1. Określenie stanowiska:

-           główny księgowy samorządowego zakładu budżetowego

    2. Wymagania niezbędne

a)      obywatelstwo polskie,   

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów, przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, zgodnie z Ustawą z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) art.54

f)       znajomość przepisów:

- ustawy o: rachunkowości, finansach publicznych, samorządzie gminnym,

- sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

g)    umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych budżetu oraz rocznych planów finansowych.

h)    co najmniej 3 letni  staż pracy w księgowości.

    3. Wymagania dodatkowe:

a)         zdolność analitycznego wykorzystywania metod, narzędzi, standardów rachunkowych,

b)         umiejętność prezentowania rzetelnego obrazu sytuacji majątkowo-finansowej zakładu,

c)         dobra znajomość programów komputerowych Office oraz SYMFONIA.

    4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Praca na stanowisku głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym Lesie polega m.in. na:

-        prowadzeniu ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny, bezbłędny oraz sprawdzalny,

-        kontroli dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

-        sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz planów finansowych,

-        znajomości zagadnień kadrowo-płacowych i sprawowaniu kontroli nad nimi.

       5. Informacja o warunkach pracy:

   Umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu.

       6. Wymagane dokumenty:

   a)         list motywacyjny,

   b)         życiorys (CV),

   c)         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

   d)         kserokopie świadectw pracy/ dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

   e)         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

   f)      zaświadczenie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, że nie figuruje w kartotece karej krajowego rejestru karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności). (zmiana)

    

   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym Lesie (w sekretariacie – budynek Parku Wodnego Octopus, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 20, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym Lesie”, w terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.  Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie  po terminie, nie będą rozpatrywane.

    

   Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gos.suchylas.pl/ogloszenia/15/oferty-pracy/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suchy Las. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys - powinny być opatrzone odrębnie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym Lesie zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.


   dr  Krzysztof Linkowski 
   Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

   w Suchym Lesie

   Metryka

   • Autor wpisu: GOS
   • Data dodania: 21/06/2017 13:58
   • Data ostatniej modyfikacji: 22/05/2024 07:57
   • Kategoria: Oferty Pracy
   • Liczba odsłon: 103
   • Ilość załączników: 0
   • Rejestr zmian tego elementu
   Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

   Wprowadzone przez: GOS

   Utworzono dnia: 02/06/2017 14:03

   Ostatnia aktualizacja: 22/05/2024 07:57

   Kategoria: Oferty Pracy

   Odsłon: 103

   Ilość załączników: 0

   Dane kontaktowe

   Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

   Dane adresowe

   ul. Szkolna 20

   62-002 Suchy Las

   nr tel. 61-89-26-535

   nr faksu 61-89-26-548

   adres e'mail: gos@gos.suchylas.pl

   Godziny urzędowania

   7.30 - 15.30