Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 816468
ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 10:12

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie.

 • Data publikacji strony internetowej:2014-09-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-12-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz raport oceny strony BIP GOS Suchy Las

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. . W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie
 • Adres: Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
 • E-mail: k.kuston@gos.suchylas.pl
 • Telefon:  61 – 8926 – 538

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las, Biura w Parku Wodnym Octopus

Biura Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie znajdują się w budynku Parku Wodnego Octopus pomiędzy ulicami Szkolną, a Obornicką. Mieszczące się od ul. Szkolnej wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Możliwy jest dostęp alternatywny, wejściem głównym do Parku Wodnego Octopus posiadające zadaszony, osłonięty i podświetlany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie posiada drzwi automatycznych. Punkt kasowy, a zarazem informacyjny znajduje się na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego.

Przestrzenie komunikacyjne prowadzące do przestrzeni administracyjno – biurowej są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na trzech poziomach, komunikacja pionowa – winda). Na każdym poziomie budynku znajdują się tablice informacyjne.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu znajduje się na pierwszym piętrze. Prowadzi na nie winda zlokalizowana po lewej stronie od wejścia alternatywnego.

W budynku Parku Wodnego Octopus znajdują się wyznaczone punkty z przewijakami dla dzieci.

W całym budynku funkcjonuje system informacji głosowych (radiowęzeł).

Część ogólną z częścią administracyjno - biurową połączono na poziomie 1 piętra nadziemnym korytarzem pozbawionym barier dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach GOS nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem od strony ulicy Obornickiej znajduje się obszerny parking, na którym w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do wejścia głównego wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).

Dostęp do przestrzeni administracyjno - biurowej możliwy jest z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna

Park Wodny Octopus, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las,

Budynek Parku Wodnego Octopus znajduje się w Suchym Lesie pomiędzy ulicami Szkolną, a Obornicką. Mieszczące się od ul. Obornickiej wejście główne posiada zadaszony, osłonięty i podświetlany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie posiada drzwi automatycznych. Punkt kasowy, informacyjny oraz sklep sportowy znajdują się na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego.

Przestrzenie komunikacyjne budynku PW Octopus są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na trzech poziomach, komunikacja pionowa – winda). Na każdym poziomie budynku znajdują się tablice informacyjne.

Obsługa kas i zarazem punkt informacji obiektu znajduje się na parterze.

Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu znajduje się na pierwszym piętrze. . Prowadzi na nie winda zlokalizowana po lewej stronie od wejścia głównego

Na wyposażeniu obiektu znajdują się dedykowane dla osób niepełnosprawnych atestowane urządzenia i ruchome elementy konstrukcyjne umożliwiające bezpieczne i ergonomiczne korzystanie z całego obiektu pływalni, a w szczególności ze strefy mokrej (szatnia, sanitariaty z pomieszczeniem natryskowym, pływalnia, rampy, windy, wózki).

W budynku znajdują się wyznaczone punkty z przewijakami dla dzieci.

Część ogólną z częścią administracyjno - biurową połączono na poziomie 1 piętra nadziemnym korytarzem pozbawionym barier dla osób niepełnosprawnych. Równie swobodny dostęp jest do restauracji, na trybuny (widownię), sali bowlingowej oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność do strefy saun znajdujących się na poziomie -1 wymaga pomocy ze strony obsługi (po zgłoszeniu). W przypadku korzystania z saun bez bezpośredniego opiekuna osoby niepełnosprawnej, w celu asekuracji i zapewnienia wejścia do samej sauny bez wózka.

W całym budynku funkcjonuje system informacji głosowych (radiowęzeł).

W budynkach GOS nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem od strony ulicy Obornickiej znajduje się obszerny parking, na którym w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do wejścia głównego wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach (oznakowanie pionowe i poziome).

Do holu głównego znajdującego się w budynku, do sali bowlingowej i sali konferencyjnej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie strefy basenowej, saun oraz w restauracji obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt ze względów sanitarno- epidemiologicznych.

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna

Hala Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las,

Budynek Hali Sportowej znajduje się w Suchym Lesie pomiędzy ulicami Szkolną, a Obornicką. Wejście główne do obiektu jest od strony ul. Obornickiej . Wejście główne – A,  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Do hali można dostać się również wejściem C od strony ul. Młodzieżowej oraz wejściem B od ul. Szkolnej. Oba wejścia nie posiadają barier poziomych, a wejście jest z poziomu chodnika. Wejścia nie posiadają drzwi automatycznych.

Obsługa obiektu a tym samym punkt informacyjny znajduje się na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia C od ul. Młodzieżowej.

W budynku na piętrze umiejscowiony jest Klub Fitness „FIT ATHLETICA”. Dostęp do Klubu jedynie klatką schodową z holu głównego.

Obiekt nie posiada windy.

Wszelkie pomieszczenia związane z korzystaniem z hali znajdują się na jednym poziomie – parter. Zarówno na holu głównym jak i w korytarzu znajdują się pomieszczenia sanitarne dla uczestników zajęć sportowych w hali (część C obiektu ). W częściach tych znajdują się również toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Na widowni przygotowane są miejsca dla kibiców na wózkach inwalidzkich.

W hali funkcjonuje system informacji głosowej dostępny w czasie zawodów sportowych.

W budynkach GOS nie ma środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem od strony ulicy Obornickiej  i od ul. Szkolnej znajdują się obszerne parkingi. Na parkingu od ul. Obornickiej w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do wejścia głównego wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób o szczególnych potrzebach (oznakowanie pionowe i poziome), a na parkingu od ul. Szkolnej 1 miejsce dla osób o szczególnych potrzebach (oznakowanie pionowe i poziome).

Do holu głównego znajdującego się na parterze, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na płycie boiska, widowni oraz szatni dla sportowców obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt ze względów sanitarno – epidemiologicznych.

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego jest niedostępna.

Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Prezes Zarządu PFRON

Załączniki

ZałącznikDeklaracja dostępności GOS - sprawozdanie GUS (117,02 kB)
04.03.2021 694 Pobierz plik

Metryka

 • Autor wpisu: Michał Linkowski
 • Data dodania: 16/03/2021 07:57
 • Autor ostatniej modyfikacji: Violetta Kofnyt
 • Data ostatniej modyfikacji: 16/03/2021 07:57
 • Liczba odsłon: 4794
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

Dane adresowe

ul. Szkolna 20

62-002 Suchy Las

nr tel. 61-89-26-535

nr faksu 61-89-26-548

adres e'mail: gos@gos.suchylas.pl

Godziny urzędowania

7.30 - 15.30