Ta strona używa mechanizmu ciasteczek. Więcej informacji oraz przykład jego wyłączania dostępny jest na tej stronie. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

Akceptuję

Aby poruszać się po menu za pomocą klawiatury wybierz odpowiednie menu za pomocą kombinacji klawiszy Shift+liczba. Np. Shift+1 dla menu górnego, a następnie użyj strzałek do poruszania się po menu.

Ukryj za pomocą ESC

Biuletyn Informacji Publicznej - Urzędu Gminy Suchy Las
Strona Główna
Nawigacja

ilość odwiedzin strony: 789682
ostatnia aktualizacja: 27.02.2024 10:12

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” naszych stron internetowych:

https://gos.suchylas.pl/  

https://octopus.suchylas.pl/

https://fitathletica.suchylas.pl/

http://bip.gos.suchylas.pl/

Gminny Ośrodek Sportu z siedzibą w Suchym Lesie 62-002 przy ul. Szkolnej 20, dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu ul. Szkolna 20 62-002 Suchy Las.

 

Skąd mamy dane?

Przetwarzane dane osobowe otrzymaliśmy od osoby podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego, osobistego w siedzibie naszej firmy lub poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych na naszych stronach:

 https://gos.suchylas.pl/contact/

https://octopus.suchylas.pl/contact/

https://fitathletica.suchylas.pl/contact/

 

Z kim się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych jest możliwy mailowo pod adresem daneosobowe@gos.suchylas.pl  oraz pod adresem pocztowym wskazanym powyżej.

 

Czy konieczne jest podanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w wymaganym przez nas zakresie uniemożliwi naszą współpracę w związku z realizacją umowy i świadczenia usług. Niepodanie w formularzu kontaktowym adresu e-mail uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podając adres e-mail lub numer telefonu, wyrażają Państwo zgodę na kontakt z naszej strony za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Za wyraźną zgodą (art.6 ust.1 lit. a RODO1) przetwarzać możemy dane w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www, aplikacji mobilnych.
 2. Przetwarzamy dane w związku z realizacją zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art.6 ust.1 lit. b RODO1
 3. Przepisy prawa, w szczególności prawo podatkowe, zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych w celu wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych art.6 ust.1 lit. c RODO1.
 4. W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO1.
 5. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6 ust.1 lit. e RODO1) tj:

-                  obsługi przesłanych zapytań,

-                  informowania o naszych najnowszych ofertach, promocjach, zajęciach oraz organizowanych wydarzeniach,

-                  organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ośrodka oraz ochronę przed ewentualnymi roszczeniami, przetwarzamy dane poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu - art.6 ust.1 lit. e RODO1
 2. Realizując nasz prawnie uzasadniony cel (art.6 ust.1 lit. f RODO1) wykorzystujemy dane do:

-               ewentualnej windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych,

-               celów archiwizacyjnych.

 

1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Jakie są prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy?

Zapewniamy prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możliwość skorzystania z powyższych praw zależna jest od podstawy przetwarzania – nie w każdym przypadku możliwe jest skorzystanie ze wszystkich wyżej wymienionych.

W celu skorzystania z któregokolwiek z uprawnień – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych.

Informujemy także, o przysługującym prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.

 

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dostawcom usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym hostingodawca, obsługa informatyczna) na podstawie umów powierzenia danych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

 

Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Dane nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

Przez jaki okres przetwarzamy dane?

Dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.

W ramach obsługi zamówień publicznych okres przechowywania danych osobowych wynosi okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Dane w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres 10 dni, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji celu lub do momentu jej cofnięcia.

 

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osoby?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

Pliki „cookie”

Pliki Cookie są niewielkimi plikami zawierającymi ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego Strony. Gdy użytkownik odwiedza Stronę ponownie, dzięki plikowi „cookie” przeglądarka użytkownika może zostać rozpoznana przez Stronę. Użytkownik Strony może wyrazić zgodę na korzystanie z plików „cookie”. W ustawieniach przeglądarki można wybrać też opcję odrzucania plików „cookie” lub sygnalizowania, że taki plik został przesłany. Informujemy jednak, że bez plików „cookie” niektóre funkcje lub usługi mogą nie działać poprawnie.

 

Kontakt

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących praw, lub mają Państwo inne pytania zapraszamy do kontaktu mailowo: daneosobowe@gos.suchylas.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

 

Gminny Ośrodek Sportu

ul. Szkolna 20

62-002 Suchy Las.

 

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, dlatego też zapraszamy do okresowego sprawdzania jej treści.

 

Ze swojej strony zapewniamy, że mamy świadomość konieczności ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkiej, należytej staranności w celu jej zapewnienia.


Załączniki

Metryka

 • Autor wpisu: Administrator
 • Data dodania: 15/03/2021 08:36
 • Autor ostatniej modyfikacji: Violetta Kofnyt
 • Data ostatniej modyfikacji: 15/03/2021 08:36
 • Liczba odsłon: 6750
 • Rejestr zmian tego elementu
Wersja XML Zapisz do PDF Drukuj

Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie

Dane adresowe

ul. Szkolna 20

62-002 Suchy Las

nr tel. 61-89-26-535

nr faksu 61-89-26-548

adres e'mail: gos@gos.suchylas.pl

Godziny urzędowania

7.30 - 15.30